• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

biblioteka

Witam wszystkich bardzo serdecznie w zakładce Biblioteka. Spotkacie się tu z książkami, biblioteką, ale również z ciekawymi propozycjami spędzenia czasu tak, aby uczyć się przez zabawę.

Zapraszam wszystkich, i małych i dużych.

Dominika Izworska

 

Biblioteka jest otwarta codziennie:
Poniedziałek: 13:05 - 14:05
Wtorek: 12:15 - 14:05
Środa: 12:15 - 12:30
Czwartek: 12:15 - 12:30
Piątek: 10:40 - 11:25 oraz 12:15 - 12:45
 

 

PRACA BIBLIOTEKI W OKRESIE PANDEMII

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Czytelnicy przychodzący do biblioteki mają obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta.
 2. Czytelnik, który chce sam wybrać książkę z półki, musi zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji przed każdym wejściem do biblioteki i przed jej opuszczeniem.
 3. Na zwracane materiały obowiązuje dwudniowa kwarantanna. Odkładane będą w oznaczonym miejscu, ponowne ich wypożyczenie będzie możliwe po 2 dniach.
 4. W bibliotece może przebywać jednocześnie pięć osób z zachowaniem 1,5 m odległości.
 5. W razie wypożyczania słowników i innych książek z księgozbioru podręcznego do pracowni, osoby korzystające z nich muszą zdezynfekować ręce.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGIESTOWIE

 I. Prawa i warunki korzystania

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu trwania roku szkolnego.
 3. Czytelnikom przetrzymującym książki można okresowo wstrzymać wypożyczenia.
 4. Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są na miejscu w czytelni.
 5. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 6. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są zwrócić książki do biblioteki szkolnej.
 7. W bibliotece obowiązuje cisza! Nie wolno tu wnosić jedzenia i picia!

 II. Wypożyczanie książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie osobiście.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. Lektury wypożycza się na okres dłuższy.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu poprosić o przedłużenie (prolongatę).

 III. Poszanowanie książek

 1. Wypożyczone książki należy szanować.
 2. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na stan książki i wszelkie defekty zgłosić bibliotekarzowi.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.

 IV. Zasady korzystania z darmowych podręczników.

 1. Podręcznik stanowi własność Szkoły. Jest ewidencjonowany i udostępniany w Bibliotece Szkolnej.
 2. Wypożyczony podręcznik uczeń ma obowiązek obłożyć i podpisać (imię, nazwisko, klasa, rok szkolny).
 3. Zwroty podręczników odbywają się według ustalonego przez bibliotekarza harmonogramu (uczeń zwraca wszystkie podręczniki w jednym terminie, o którym zostaje wcześniej poinformowany).
 4. Za zniszczony lub zgubiony podręcznik uczeń jest zobowiązany zapłacić równowartość pieniężną w sekretariacie szkoły, a do biblioteki dostarczyć dowód zapłaty.
 5. Dopóki uczeń nie rozliczy się z podręczników z poprzedniej klasy nie może wypożyczyć podręczników na kolejny rok szkolny.
 6. Każdy uczeń zobowiązany jest do znajomości regulaminu Biblioteki. O zasadach korzystania z podręczników uczniowie i ich rodzice są dodatkowo informowani przez wychowawców.