• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
boy 1298788 1280

Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la,

nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je,

nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je –

przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.

Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.

                       J. Korczak

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach od 7:00 do 7:45 oraz od 11:30 do 14:05.